Escola Oficial Idiomes La Seu d'Olot
Generalitat de Catalunya - Departament d'Ensenyament
Esteu a: Inici, Faq's
Mida text  A  A

Faq's
Preguntes freqüents


Quins idiomes i nivells ofereix l'Escola OficiaI d’Idiomes d’Olot?

El pla d’estudis dels ensenyaments d’idiomes a les EOI s’estructura en els següents nivells:

  • Nivell Bàsic A2 (1r i 2n curs)
  • Nivell Intermedi B1 (3r curs)
  • Nivell Intermedi B2.1 i B2.2 (4t i 5è)
  • NIvell Avançat C1 (6è)
  • NIvell Avançat C2 (només s'imparteix a algunes EOI de Catalunya, no s'imparteix a l'EOI d'Olot)


L’Escola Oficial d’Idiomes d’Olot actualment imparteix fins a 3r d’alemany i francès i fins a 5è i C1 d’anglès.


Quina és l’edat mínima per accedir a una EOI?

Per accedir a l’EOI cal tenir 16 anys complerts el 31 de desembre de l’any acadèmic.

Per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del cursat com a primera llengua estrangera en l’educació secundària obligatòria l’edat d’accés es redueix als 14 anys, complerts el 31 de desembre de l’any acadèmic.


L'assistència a classe és obligatòria? 

Per tal de seguir l’avaluació continuada l’alumnat ha d’assistir al 65% de les classes com a mínim. En cas no complir aquest requisit, la matrícula et dóna dret a un examen final.


Puc matricular-me a un grup que no em va bé per horari i venir a un altre horari? 

Pots sol·licitar el canvi de grup per escrit a la Cap d'estudis. Trobaràs informació a l’apartat de Gestions Administratives del web de l’EOI.


Puc ser alumna/e lliure i oficial a la vegada?
 

No. La matrícula oficial és incompatible amb la matrícula lliure del mateix idioma. El fet de matricular-se a una convocatòria lliure sent alumne oficial implica la baixa automàtica com a alumne/a oficial.


Puc fer preinscripció del mateix idioma a més d'una EOI?

Sí, a través del web de preinscripció telemàtica a les EOI de Catalunya es pot fer preinscripcions de dos idiomes i per a cadascun es pot escollir dues opcions de centre.


Un curs d'estiu dóna dret a plaça per a un curs regular?

No. Els cursos d’estiu no formen part de l’ensenyament reglat. La durada d’un curs d’estiu és inferior a la d’un curs reglat.


Si sóc alumne/a antic/ga puc accedir a un altre idioma sense passar per preinscripció i sorteig?

No. Caldrà passar per preinscripció i sorteig. L’oficialitat en un idioma no dóna l’oficialitat en un altre.


Si sóc alumne/a antic/ga i se m’ha passat el període de matrícula al juliol, què puc fer per matricular-me?
 
Si no et matricules els dies de juliol reservats per alumnat antic, perds l'oficialitat i cal que facis preinscripció durant els primers dies de setembre.
 
 
Què és una convocatòria addicional?
 
En casos excepcionals i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, la direcció podrà autoritzar la repetició o permanència d’un curs més en règim oficial presencial a l’alumnat que ho sol·liciti a través d'una instància quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent. Els alumnes que obtenen la convocatòria addicional es matriculen el dia de places vacants.
 
Es pot assistir a classe com a oient? 
 
No existeix aquesta modalitat.
 
Els cursos de l’EOI d’Olot donen crèdits de lliure elecció reconeguts per les universitats?
 
Les universitats catalanes poden assignar crèdits d’idiomes de lliure elecció als cursos regulars (150 hores), d’estiu (80 hores) i monogràfics (durada variable). Cal consultar el procediment a seguir i el nombre de crèdits concedits a la secretaria de cada facultat.
 
Quines equivalències tenen els cursos de l'EOI amb els d’altres institucions com ara l’Institut Francès, l’Aliança Francesa, el Goethe Institut, l’Institut Britànic, etc.?
 
Poden ser equivalents però no són convalidables. Els posseïdors d’alguns certificats d’idiomes de certes institucions poden quedar exempts del test de nivell i poden accedir directament a determinats cursos. Podeu veure la taula d’exempcions a aquesta adreça:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/idiomes/test-nivell/
 
Què significa el A1, A2, B1 ... del MECR?
 
Una de les finalitats del Marc Europeu Comú de Referència (MECR) és ajudar els usuaris a descriure els nivells de domini de la llengua exigits pels exàmens i programes d’avaluació existents per tal de facilitar les comparacions entre diferents sistemes de qualificacions dins de la Comunitat Europea. La correspondència d’aquest nivells amb els certificats de l’EOI és la següent:
 

CURSOS CERTIFICATS
LOMCE - MECR
A1  
Nivell Bàsic      A2
A2
B1 Nivell Intermedi B1
 
B2.1  
Nivell Intermedi  B2
B2.2
C1 Nivell Avançat  C-1
C2.1  
NIvell Avançat C2
C2.2


 EOI · Escola Oficial d'idiomes d'Olot
Av. St. Joan de les Abadesses, 20-22 2n pis T 972 26 21 08 F 972 26 48 78
contacte  •  mapa web  •  vincles d'interès  •  faq's  •  política de privacitat  •  avís legal  •  Política de cookies