Cristina Segués Donés
csegues@xtec.cat


Atenció a l'alumnat
Dimecres 16.30 - 17.30h