Anna Corredera Capdevila
acorred4@xtec.cat


Atenció a l'alumnat
EOI Olot: Dijous 15.30h - 16.00h