Mia Tarradas Iglesias
mtarrad5@xtec.cat


Atenció a l'alumnat
Dijous de 17.30h a 18.30h