Mia Tarradas Iglesias
mtarrad5@xtec.cat


Atenció a l'alumnat
Dijous 17.00 - 18.00h